ข่าวสารประจำสัปดาห์

ข่าวสารประจำสัปดาห์
Photo by Farzad Mohamadi / Unsplash
💡
เรียนท่านสมาชิกทุกท่าน สมาชิกทุกท่านจะได้รับการ Update VDO คำอธิบาย CONTENT ที่มีใน WEB นี้เพิ่มเติมทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละอย่างน้อย 5 ชม. เริ่มสัปดาห์แรก วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นี้

🔮 โดยทุกสัปดาห์จะ มี LINK ส่งไปถึงท่าน ทาง MAIL เมื่อท่าน CLICK LINK แล้ว SIGN IN ก็จะสามารถ เข้ามาอ่านบทความ และ ฟัง VDO ที่ Update ได้

นอกนั้นยังมี บทความอื่น ๆ ที่ท่านสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติม ซึ่งมี อยู่ใน WEB อยู่แล้ว ตาม LINK ด้านล่างนี้

💡
ข่าวสารประจำสัปดาห์

💡
เนื่องจากบทความที่เป็น VDO บรรยายเพิ่มเติม จะไม่พูดเร็วท่านสามารถปรับ การพูดให้เร็วขึ้นโดย CLICK ที่ ด้านขวาล่าง โดยให้ปรับ ความเร็วเป็น 1.2 --> 1.7 --> หรือ 2 ก็ได้

10-06-2024. ( up date 2 บทความมี VDO ประมาณ 43 นาที )

💡
คู่มือการ LOGIN

💡
ท่านสามารถอ่าน คู่มือการ SING IN ได้โดย กดปุ่ม LINK ด้านล่างนี้

💡
ROAD MAP

1.Update ROOT Section :

💡
SECTION : รากศัพท์ ROOT

SECTION นี้เป็นการศึกษาคำที่เป็นรากศัพท์ ที่จะช่วยให้จำศัพท์ได้มากขึ้น จะมีการ ทยอย UPDATE ให้มีบรรยายภาษาไทย เป็น VDO กำกับ แต่ละบทความในเดือน กรกฎาคม 2567 นี้

2.Update Conversation Section :

💡
SECTION : Conversation

SECTION นี้เป็นตัวอย่างคำที่จะใช้ในการสนทนา จะช่วยให้มีตัวอย่างการใช้คำในบริบทต่าง ๆ จะมีการ ทยอย UPDATE ให้มีบรรยายภาษาไทย เป็น VDO กำกับ แต่ละบทความในเดือน กรกฎาคม 2567 นี้

3.Update Mini Story SECTION :

💡
SECTION : Mini Story Section

SECTION นี้เป็นบทความสั้น ๆ จะช่วยให้มีการจำศัพท์ ที่อยู่ในบริบทต่าง ๆ ได้ดีขึ้น จะมีการ ทยอย UPDATE ให้มีบรรยายภาษาไทย เป็น VDO กำกับ แต่ละบทความในเดือน สิงหาคม 2567 นี้

💡
วันที่ที่ กำกับบทความต่าง ๆ ใน WEB เป็นวันที่ตั้งย้อนหลัง จุดประสงค์เพื่อไม่ให้ขึ้นหน้า FEED ใน WEB เพราะจะทำให้หน้า FEED เห็นบทความมากไป อาจทำให้ไม่สะดวกในการอ่าน

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!