About this site

0:00
/

I AM THE SKILL

ทำไมจะต้องมี WEB SITE THE SKILL ทั้ง ๆ ที่มี สถาบันสอน ภาษาต่าง ๆ อยู่มากมาย

พวกเรามีความเชื่อว่า  การเรียนภาษามีหลากหลายวิธี  วิธีที่เรานำเสนอเป็นอีก 1 วิธีทางเลือกที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการเรียน     ซึ่งในการเรียนภาษาเป็นการเรียนเพื่อที่จะสื่อสาร เนื้อหา ที่เราต้องการไปสู่ผู้รับสาร  บางครั้งสำเร็จตามต้องการ แต่บางครั้งก็ไม่เป็นไปตามใจคิด

เพราะ เนื่องจาก การที่ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นหลักในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ก็อาจมีการผิดพลาดในการพูด หรือ การเขียน อาจใช้ไวยกรณ์ที่ผิด คำศัพท์ที่ผิด ทำให้บางครั้งผู้ที่จะสื่อสารก็ใช้ความระมัดระวังมากทั้งการพูดและการเขียน ทำให้เกิดติดขัด และ ไม่เป็นธรรมชาติ

จีงเกิดการท้อแท้ แล้วทอดทิ้งการเรียน กลางคัน

พวกเรา THE SKILL เชื่อว่าความผิดพลาดในการใช้ภาษาเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็เหมือนเด็ก ๆ ที่จะเริ่มฝึกที่จะสื่อสาร และเมื่อเวลาผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ

ดังนั้นขอให้ผู้ที่เรียนภาษากล้าที่จะผิด  และก็เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ อย่าทิ้งการเรียนไปกลางคันข้อนี้คือจุดประสงค์หลัก.ที่ทำให้ WEB THE SKILL เกิดขึ้นมา

( หมายเหตุ : การเรียนภาษาสิ่งที่สำคัญคือการ ความสามารถในการสื่อสารตามระดับที่ตนเองต้องการ  ไม่ใช่ผลสอบในห้องเรียน)

THE SKILL จะเป็นตัวกลาง

ให้  ผู้เรียนกล้า ที่จะสื่อสาร ผ่านการเรียนหลากหลายรูปแบบ      ทั้งบทเรียนด้านการฟัง การเล่นเกมส์ เทคนิคการจำคำศัพท์

สิ่งที่เราคาดหวังกับผู้เรียนไม่ใช่ว่า ต้องเป็นคนเก่ง ใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว

แต่สิ่งที่เราคาดหวังคือ

การกล้าที่จะผิดพลาด และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาได้อย่างต่อเนื่อง  ถ้ามี 2 ข้อนี้แล้วการเป็นคนเก่ง และ คล่องแคล่ว ก็อยู่ไม่ไกล

เทคโนโลยีด้าน COMPUTER

ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้าน COMPUTER ทำให้ผู้เรียน  เรียนภาษาต่างประเทศได้เป็น อย่างดี

เช่น - การฟังบทเรียนซ้ำเพื่อความเข้าใจกี่ครั้งก็ได้ที่ไหนก็ได้

- การเล่นเกมส์ที่หลากหลาย

- การฟังและการอ่าน SCRIPT ไปด้วยพร้อม ๆ กัน

- การค้นหาคำศัพท์ที่สอนไปแล้วนำมาทบทวนได้อย่างรวดเร็ว

ทุกสิ่งที่กล่าวมาแล้วมีพร้อมใน THE SKILL

สิ่งที่เรามุ่งมั่นและทำมาโดยตลอด คือต้องทำค่าใช้จ่ายในการเรียนมีราคาไม่แพงทุกคนเข้าถึงได้

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือตัวตนของเรา  ชาว THE SKILL ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมที่ WEB แห่งนี้ครับ

อย่าลืม Subscribe เพื่อรับบทความใหม่ ๆ จากเราครับ  

About this site

THESKILL is an independent publication launched in April 2023 by 001 CYBER. If you subscribe today, you'll get full access to the website as well as email newsletters about new content when it's available. Your subscription makes this site possible, and allows THESKILL to continue to exist. Thank you!

Access all areas

By signing up, you'll get access to the full archive of everything that's been published before and everything that's still to come. Your very own private library.

Fresh content, delivered

Stay up to date with new content sent straight to your inbox! No more worrying about whether you missed something because of a pesky algorithm or news feed.

Meet people like you

Join a community of other subscribers who share the same interests.


Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!