inspire

💡
ความหมาย

คำว่า "inspire"  เป็นคำกริยา หมายถึง กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับคนอื่น ๆ ในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต โดยที่การกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจนี้มักเกิดขึ้นจากสิ่งต่าง ๆ เช่น ความสำเร็จของผู้อื่น การเผชิญหน้ากับอุปสรรค หรือความคิดสร้างสรรค์ การใช้คำว่า "inspire" นั้นเป็นที่นิยมใช้ในการบรรลุเป้าหมายหรือการประสบความสำเร็จในชีวิต       ในบางความหมาย inspire ก็แปลว่าหายใจเข้าก็ได้

ตัวอย่างการใช้

💡
ตัวอย่าง
📟 The teacher's passion for the subject inspired her students to learn more and achieve their goals. (ความหลงใหลในวิชานี้ของครูเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้มากขึ้นและบรรลุเป้าหมาย)
📟 The movie's story of overcoming adversity inspired many people to never give up on their dreams. (เรื่องราวของภาพยนตร์ที่เผชิญหน้ากับอุปสรรคและผ่านพ้นมันได้กระตุ้นให้ผู้คนหลายคนไม่ย่อท้อต่อความฝันของพวกเขา)
📟 The entrepreneur's innovative ideas and hard work inspired her team to create a successful startup company. (ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานอย่างหนักของผู้ประกอบการเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมของเธอสร้างบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จ)

คำศัพท์จากรากศัพท์เดียวกัน

💡
คำศัพท์จากรากศัพท์เดียวกัน 

Transpire

(กริยา)  มีความหมายว่าขับเหงื่อ เช่นขับเหงื่อออกมาทางผิวหนัง , หรือถ้าเป็นต้นไม้ใบไม้ก็ใช้คำว่าคายน้ำ  , หรือแปลว่าความลับ ผุดขึ้น หรือ ปรากฏขึ้นมาก็ได้

Conspire

(กริยา) หมายถึง สมรู้ร่วมคิด ,  วางแผนร่วมกัน, ผสานกำลังร่วมกัน, หรือวางแผนในความลับเพื่อกระทำบางสิ่งในอนาคต

Conspire ( Click เพื่อดูรายละเอียด )

  • 📟 The two men were found guilty of conspiring to commit fraud. (ชายทั้งสองถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง)
  • 📟 The group of employees conspired to overthrow their boss. (กลุ่มลูกจ้างรวมหัวกันโค่นเจ้านายของตน)

Expire

(กริยา) หมายถึง หมดอายุ, หมดอายุการใช้งาน, ไม่มีผลอีกต่อไป หรือเสียชีวิต ( หมดลมหายใจ ) , หรือแปลว่าหายใจออกก็ได้

Expire ( Click เพื่อดูรายละเอียด )

  1. 📟 My driver's license is about to expire next month, so I need to renew it. (ใบขับขี่ของฉันกำลังจะหมดอายุในเดือนหน้า ฉันจึงต้องต่ออายุใหม่)
  2. 📟 This milk has expired, so it's not safe to drink. (นมนี้หมดอายุแล้ว จึงไม่ปลอดภัยที่จะดื่ม)
  3. 📟 The offer for the discount code will expire at the end of the week. (ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะหมดอายุในปลายสัปดาห์)

Respire

(กริยา) หมายถึง หายใจ  การสูดอากาศเข้า  

respiration system

ระบบทางเดินหายใจ 

aspire

(กริยา)  มีความทะเยอทะยาน ใฝ่ฝัน , มีความปรารถนา อย่าง แรงกล้า

aspire ( Click เพื่อดูรายละเอียด )

  • 📟 She aspires to be a successful businesswoman. (เธอมีความปรารถนาที่จะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ)
  • 📟 He aspires to become a professional athlete. (เขามีความปรารถนาที่จะเป็นนักกีฬามืออาชีพ)
  • 📟 They aspire to create a better world for future generations. (พวกเขามีความปรารถนาที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป)
  • 📟 aspiration (การมีความปรารถนา), aspirant (ผู้มีความปรารถนา), และ aspirational (เกี่ยวกับความปรารถนา)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!