encounter - เผชิญหน้ากัน

encounter - เผชิญหน้ากัน
Photo by Scott Jackson / Unsplash
💡
Meaning : 

Meaning:

"พบเจอ" หรือ "เผชิญหน้า" หมายถึง การที่บุคคลหรือสิ่งหนึ่งได้มาพบหรือได้มาเจอบุคคลหรือสิ่งหนึ่ง โดยไม่คาดฝัน

คำว่า encounter สามารถใช้ได้ทั้งเป็นคำนามและคำกริยา

🔮 เป็นคำนาม

 • encounter การพบเจอ , การประจันหน้ากัน
 • encounter with someone การพบเจอกับใครบางคน
 • encounter with something การพบเจอกับบางสิ่ง

👉 have an encounter with

👉 This was not the first time he had encountered."

audio-thumbnail
This was not the first time ฝึกฟังแล้วแปล
0:00
/50.301408
💡
ฝึกฟังแล้วแปล

Examples:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

"This was not the first time ..." ดังนี้

 • This was not the first time she had been in love. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอตกหลุมรัก)
 • This was not the first time he had been successful. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาประสบความสำเร็จ)
 • This was not the first time the train was late. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รถไฟมาสาย)
 • This was not the first time they had an argument. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาทะเลาะกัน)
 • This was not the first time she had been robbed. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกปล้น)
 • This was not the first time she had been to Paris. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอได้ไปปารีส)
 • This was not the first time he had failed an exam. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาสอบตก)
 • This was not the first time he had been in trouble with the law. (นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีปัญหากับกฎหมาย)
💡
Collocations:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

dตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อมวงเล็บภาษาไทย โดยเน้นคำศัพท์ Collocation :

1. to have a meeting:

 • have a meeting with my boss at 10:00 AM tomorrow. (ฉัน มีนัด กับหัวหน้าของฉันตอน 10:00 น. พรุ่งนี้)
 • The team had a meeting to discuss the project plan. (ทีม มีนัดประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนงาน)

2. to have an appointment:

 • have an appointment with the dentist next week. (ฉัน มีนัด กับทันตแพทย์สัปดาห์หน้า)
 • The hairdresser has an appointment available at 2:00 PM. (ช่างทำผม มีคิวว่าง ตอน 14:00 น.)

3. to have an encounter:

 • had an encounter with a strange man in the park last night. (ฉัน พบเจอ ชายแปลกหน้าในสวนสาธารณะเมื่อคืน)
 • The hiker had an encounter with a bear while hiking in the mountains. (นักเดินป่า พบเจอ หมีขณะเดินป่าในภูเขา)

4. to have a date:

 • am going on a date with my boyfriend tonight. (ฉัน กำลังจะไปเดท กับแฟนของฉันคืนนี้)
 • The couple has been on a few dates recently. (คู่รัก ไปเดท กันมาหลายครั้งแล้ว)

5. to have an engagement:

 • am engaged to be married to my girlfriend. (ฉัน หมั้น กับแฟนสาวของฉันแล้ว)
 • The couple announced their engagement last week. (คู่รัก ประกาศการหมั้นหมาย ของพวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์ Collocation เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่มีความแตกต่างเล็กน้อยในทางนัยยะ
 • "To have a meeting" มักใช้กับการพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องงานหรือธุรกิจ
 • "To have an appointment" มักใช้กับการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อพบปะหรือทำธุระ
 • "To have an encounter" มักใช้กับการพบเจอโดยบังเอิญหรือไม่คาดคิด
 • "To have a date" มักใช้กับการออกเดทแบบโรแมนติก
 • "To have an engagement" มักใช้กับการหมั้นหมายหรือการสัญญาว่าจะแต่งงาน

ลองฝึกใช้คำศัพท์ Collocation เหล่านี้ในประโยคของคุณเองเพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วและถูกต้อง

Collocations:

🔮 เป็นคำกริยา

 • encounter พบเจอ
 • encounter someone พบเจอใครบางคน
 • encounter something พบเจอบางสิ่ง

audio-thumbnail
Encounter ( พบเจอ ) ฟังแล้วฝึกแปล
0:00
/32.772063
💡
Examples:

Examples:

ตัวอย่างประโยค

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

 • I had an encounter with a bear while hiking. (ฉันได้พบเจอหมีขณะเดินป่า)
 • The explorers encountered a group of hostile natives. (นักสำรวจเผชิญหน้ากับกลุ่มชาวพื้นเมืองที่ไม่เป็นมิตร)
 • The company encountered some difficulties in its new market. (บริษัทเผชิญกับปัญหาบางอย่างในตลาดใหม่)

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • meet: พบเจอ
 • run into: พบเจอโดยบังเอิญ

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

"run into" และ "bum into" มีดังนี้

📒

 • run into" , bump into : พบกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • come across : พบกันโดยบังเอิญ
 • chance upon : พบกันโดยบังเอิญ
 • meet by chance : พบกันโดยบังเอิญ
 • happen to meet : พบกันโดยบังเอิญ

ตัวอย่างเช่น

 • I ran into my old friend at the grocery store. (ฉันได้พบกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญที่ซูเปอร์มาร์เก็ต)
 • I bumped into my neighbor on the street. (ฉันได้พบกับเพื่อนบ้านโดยบังเอิญบนถนน)
 • I came across a new restaurant while I was walking around town. (ฉันได้พบกับร้านอาหารใหม่โดยบังเอิญขณะเดินเล่นในเมือง)
 • I chanced upon an old book in the attic. (ฉันได้พบกับหนังสือเก่าโดยบังเอิญในห้องใต้หลังคา)
 • I happened to meet my teacher at the park. (ฉันได้พบกับครูโดยบังเอิญที่สวนสาธารณะ)

📒

 • stumble upon : พบกันโดยบังเอิญโดยไม่ได้ตั้งใจและคาดไม่ถึง
 • cross paths with : พบกันโดยบังเอิญ
 • meet up with : นัดพบกันโดยบังเอิญ
 • I stumbled upon an amazing new restaurant last night. (ฉันได้พบกับร้านอาหารใหม่ที่น่าอัศจรรย์โดยบังเอิญเมื่อคืนนี้)
 • I crossed paths with my old friend at the party. (ฉันได้พบกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญที่งานปาร์ตี้)
 • We met up with some friends at the bar for drinks. (เรานัดพบกันกับเพื่อนบางคนที่บาร์เพื่อดื่ม)
 • encounter: พบเจอ เผชิญหน้า
 • face: เผชิญหน้า
 • experience: มีประสบการณ์

audio-thumbnail
Encounter - ฟังแล้ว แปล
0:00
/116.489588
💡
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

 • chance encounter : การพบกันโดยบังเอิญ
 • casual encounter : การพบกันแบบไม่เป็นทางการ
 • face-to-face encounter : การพบกันแบบตัวต่อตัว
 • frequent encounters : การพบกันบ่อยๆ
 • initial encounter : การพบกันครั้งแรก
 • patient encounter : การพบแพทย์
 • previous encounter : การพบกันครั้งก่อน
 • I had a chance encounter with an old friend on the street. (ฉันได้พบกับเพื่อนเก่าโดยบังเอิญบนถนน)
 • I had a casual encounter with a stranger at the coffee shop. (ฉันได้พบกับคนแปลกหน้าแบบไม่เป็นทางการที่คาเฟ่)
 • We had a face-to-face encounter with the police. (เราพบตำรวจแบบตัวต่อตัว)
 • We had frequent encounters with each other at work. (เราพบกันบ่อยๆ ที่ทำงาน)
 • This was my initial encounter with the company. (นี่เป็นการพบกันครั้งแรกของฉันกับบริษัท)
 • I had a patient encounter with a doctor. (ฉันได้ไปพบแพทย์)
 • I had a previous encounter with this problem. (ฉันเคยพบปัญหานี้มาก่อน)

ตัวอย่างเพิ่มเติม

💡
Examples:

Examples:

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม ------ > ( Click )

encounter with danger : การเผชิญกับอันตราย

 • encounter with difficulty : การเผชิญกับอุปสรรค
 • encounter with success : การเผชิญกับความสำเร็จ
 • encounter with a new culture : การเผชิญกับวัฒนธรรมใหม่
 • The soldiers encountered danger during the battle. (ทหารเผชิญกับอันตรายในระหว่างการรบ)
 • The explorers encountered difficulty crossing the mountains. (นักสำรวจเผชิญกับอุปสรรคในการข้ามภูเขา)
 • The entrepreneur encountered success after years of hard work. (ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จหลังจากทำงานหนักมาหลายปี)
 • The tourists encountered a new culture when they visited Japan. (นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่เมื่อพวกเขาไปเยือนญี่ปุ่น)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!