Go to any lengths


เป็นสำนวนแปลว่า ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ It is used to indicate that one is willing to do anything to achieve a desired goal or outcome.

audio-thumbnail
go to any lengths to
0:00
/0:06

For example: "After months of planning, I am willing to go to any lengths to make sure that my party is a success!". "หลังจากวางแผนมาหลายเดือน ฉันก็ยินดีที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่างานปาร์ตี้ของฉันจะประสบความสำเร็จ!"

WORD LIKE THIS ( CLICK)

 1. Persist: To continue firmly in a course of action in spite of obstacles or difficulties.
 2. Endeavor: To make a serious effort or attempt to achieve a goal.
 3. Strive: To make great efforts to achieve something.
 4. Determination: The quality of being resolute or firm in one's purpose.
 5. Commitment: The state of being dedicated to a cause or goal.

IDIOM LIKE THIS ( CLICK )

Idiom กลุ่มนี้คือทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

 1. Leave no stone unturned: This idiom means to make every possible effort to achieve a goal or find a solution.
 2. Bend over backward: This expression indicates the willingness to make a special effort or go to great lengths to help or achieve something.
 3. Move heaven and earth: This idiom suggests that someone is making an extraordinary effort to accomplish a goal, often in challenging circumstances.
 4. Pull out all the stops: This phrase implies using all available means and resources to achieve a desired outcome.
 5. Go the extra mile: While not exactly the same as "go to any lengths," this idiom means to make an additional effort beyond what is expected to achieve success.

audio-thumbnail
left no stone unturned
0:00
/0:19

"Leave no stone unturned": ( Click )

 • 🔮 When preparing for his job interview, John left no stone unturned, researching the company thoroughly and practicing his answers to common questions.เมื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน จอห์นไม่ลังเล โดยค้นคว้าข้อมูลบริษัทอย่างละเอียดและฝึกฝนคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป
 • 🔮 The detective vowed to leave no stone unturned in the search for the missing child, tirelessly following every lead. นักสืบให้คำมั่นว่าจะไม่ละสายตาจากการค้นหาเด็กที่หายไป โดยติดตามทุกเบาะแสอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
audio-thumbnail
Bend over backward to
0:00
/0:19

"Bend over backward":

 • 🔮 Sarah is always willing to bend over backward to help her friends, even if it means rearranging her own schedule. Sarah เต็มใจที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ ของเธอเสมอ แม้ว่าจะต้องจัดตารางงานของเธอใหม่ก็ตาม
 • 🔮 The company bent over backward to accommodate the needs of its employees during the pandemic, allowing remote work and flexible hours. บริษัทพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของพนักงานในช่วงที่เกิดโรคระบาด ทำให้สามารถทำงานจากระยะไกลและมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

audio-thumbnail
Moved heaven and earth to
0:00
/0:18

"Move heaven and earth" ( Click )

: ( แปลประมาณว่า ย้ายภูเขา ถมทะเล ก็จะทำให้ได้ หรือ ต่อให้บุกน้ำลุยไฟก็จะทำให้ได้ คือพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะทำให้สำเร็จ )

 • 🔮 Mary was determined to attend her best friend's wedding, so she moved heaven and earth to get time off from work and book a last-minute flight. แมรี่ตั้งใจจะไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนสนิทของเธอ เธอจึงพยามอย่างถึงที่สุดเพื่อขอลาจากงานและจองเที่ยวบินในนาทีสุดท้าย
 • 🔮 The team captain promised to move heaven and earth to win the championship, motivating his teammates to give their best effort. กัปตันทีมสัญญาว่าจะพยามยามอย่างถึงที่สุดเพื่อคว้าแชมป์ กระตุ้นให้เพื่อนร่วมทีมพยายามอย่างเต็มที่

audio-thumbnail
Pull out all the stops
0:00
/0:19

"Pull out all the stops": ( Click )

 • 🔮 To make their anniversary special, Mark and Lisa decided to pull out all the stops, booking a fancy restaurant and planning a surprise trip. เพื่อให้วันครบรอบของพวกเขาเป็นวันพิเศษ มาร์กและลิซ่าตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อ จองร้านอาหารหรูๆ และวางแผนทริปเซอร์ไพรส์
 • 🔮 The chef pulled out all the stops for the VIP guest, preparing a multi-course gourmet meal with the finest ingredients. พ่อครัวพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแขกวีไอพี โดยเตรียมอาหารอร่อยเลิศหรูหลายคอร์ส ด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุด

ที่มาของสำนวนนี้ ( Click )

🔮 The idiom "pull out all the stops" means to make every possible effort to achieve something or to use all available means and resources to accomplish a goal. This phrase has its origins in the world of music, specifically in reference to the organ. สำนวน "pull out all the stop" หมายถึง พยายามทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อให้บรรลุบางสิ่งบางอย่าง หรือใช้วิธีและทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อบรรลุเป้าหมาย วลีนี้มีต้นกำเนิดมาจากโลกแห่งดนตรี โดยเฉพาะเกี่ยวกับออร์แกน

🔮 In pipe organs, there are devices called "stops" that control the flow of air to different sets of pipes, each producing a different sound or tone. When you "pull out all the stops" on an organ, you are allowing air to flow through all the pipes, creating the maximum possible sound and complexity of tones.

ในท่อของเครื่องเล่นออร์แกน มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า "ตัวหยุด" ซึ่งควบคุมการไหลของอากาศไปยังชุดท่อต่างๆ โดยแต่ละชิ้นจะส่งเสียงหรือโทนเสียงที่แตกต่างกัน เมื่อคุณ "ดึงจุดหยุดทั้งหมดออก" บนออร์แกน คุณจะปล่อยให้อากาศไหลผ่านท่อทั้งหมด ทำให้เกิดเสียงและความซับซ้อนของโทนเสียงสูงสุดที่เป็นไปได้

🔮 This musical imagery was later adopted into everyday language to convey the idea of putting in maximum effort or using all available means to achieve a desired outcome. So, when someone says, "Let's pull out all the stops," they mean that they are going to do everything they can to succeed or make something happen. ต่อมาภาษาดนตรีที่ถูกคิดแบบเปลียบเที่ยบนี้ ถูกนำมาใช้เป็นภาษาในชีวิตประจำวันเพื่อถ่ายทอดแนวคิดในการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่หรือใช้ทุกวิถีทางที่มีอยู่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้น เมื่อมีคนพูดว่า "Let's pull out all the stop" พวกเขาหมายความว่าพวกเขาจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อประสบความสำเร็จหรือทำอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้น ที่มา

audio-thumbnail
Go the extra mile to
0:00
/0:17

"Go the extra mile" (also "go to any lengths"): ( Click )

 • 🔮 Despite the tight deadline, Jane was determined to go the extra mile to complete the project ahead of schedule. แม้จะมีกำหนดเวลาที่จำกัด แต่เจนก็มุ่งมั่นที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อทำให้โปรเจ็กต์นี้เสร็จก่อนกำหนด
 • 🔮 The teacher went to any lengths necessary to help her struggling student succeed, offering additional tutoring sessions and support. ครูพยายามทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อช่วยให้นักเรียนที่ต้องต่อสู้ดินรนของเธอ ประสบความสำเร็จ โดยเสนอการการช่วยเหลือ และการติว พิเศษ

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!