rescue

rescue
Photo by Neil Mark Thomas / Unsplash
💡
Meaning : 

Meaning:

rescue

กริยา

💡
rescue (ˈreskjuː): ช่วยเหลือ บรรเทา หรือกอบกู้บุคคลหรือสิ่งของจากสถานการณ์อันตราย

ตัวอย่างประโยค:

 • Survivors of the crash were rescued by helicopter. (ผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือโดยเฮลิคอปเตอร์)
 • She died trying to rescue her children from the blaze. (เธอเสียชีวิตขณะพยายามช่วยเหลือลูก ๆ ของเธอจากไฟไหม้)
 • The firefighters rescued the cat from the burning building. (เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยแมวออกมาจากอาคารที่กำลังลุกไหม้)

คำนาม

 • rescuer (ˈreskjuːə(r)): บุคคลที่ช่วยเหลือหรือกอบกู้บุคคลหรือสิ่งของจากสถานการณ์อันตราย

ตัวอย่างประโยค:

 • The rescuers worked tirelessly to save the trapped miners. (เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อช่วยเหลือคนงานเหมืองที่ติดอยู่)
 • She was hailed as a hero for rescuing the child from the river. (เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษสำหรับการช่วยเหลือเด็กจากแม่น้ำ)
 • The lifeboat came to the yachtsman's rescue. (เรือชูชีพมาช่วยลูกเรือใบ)

คำนาม

 • rescue (ˈreskjuː): การช่วยเหลือ บรรเทา หรือกอบกู้บุคคลหรือสิ่งของจากสถานการณ์อันตราย

ตัวอย่างประโยค:

 • The daring rescue of the hostages was broadcast live on television. (การช่วยเหลือตัวประกันอย่างกล้าหาญถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์)
 • The rescue operation was hampered by bad weather. (การกู้ภัยถูกขัดขวางโดยสภาพอากาศเลวร้าย)
 • The rescue of the stranded hikers took several days. (การช่วยเหลือผู้เดินป่าที่ติดค้างใช้เวลาหลายวัน)

หมายเหตุ:

 • คำศัพท์ "rescue" มักใช้ในบริบทของสถานการณ์ที่อันตรายหรือยากลำบาก
 • คำศัพท์ "rescue" สามารถใช้กับทั้งบุคคลและสิ่งของ
 • คำศัพท์ "rescue" ยังสามารถใช้ในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึงการช่วยเหลือบุคคลจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เช่น ปัญหาทางการเงิน หรือ ความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่
💡
ตัวอย่างประโยคในเชิงเปรียบเทียบ
 • Carol's brother came to the rescue and sent her $1000. (พี่ชายของ Carol เข้ามาช่วยเหลือเธอและส่งเงินมาให้เธอ 1,000 ดอลลาร์)
 • The new CEO came to the rescue of the struggling company. (ซีอีโอคนใหม่เข้ามาช่วยเหลือบริษัทที่กำลังดิ้นรน)
💡
Synonym: คำที่มีความหมายคล้ายกัน

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้คำ synonym ของ "rescue" พร้อมคำแปลภาษาไทย

1. คำว่า "save"

 • ตัวอย่าง: The firefighters saved the children from the burning building. (นักดับเพลิง ช่วยชีวิต เด็กๆ ออกมาจากตึกที่กำลังไฟไหม้)
 • ความหมาย: ช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอันตราย

2. คำว่า "liberate"

 • ตัวอย่าง: The rebels liberated the city from the dictator's control. (กลุ่มกบฎ ปลดปล่อย เมืองจากการควบคุมของเผด็จการ)
 • ความหมาย: ปลดปล่อยจากการกดขี่หรือการควบคุม

3. คำว่า "extricate"

 • ตัวอย่าง: The rescuers extricated the trapped miners from the collapsed mine. (เจ้าหน้าที่กู้ภัย ช่วยเหลือ คนงานเหมืองที่ติดอยู่จากเหมืองถล่ม)
 • ความหมาย: ช่วยเหลือให้ออกมาจากสถานที่ที่ติดอยู่

4. คำว่า "deliver"

 • ตัวอย่าง: The doctor delivered the baby safely. (หมอ ช่วยคลอด ทารกอย่างปลอดภัย)
 • ความหมาย: ช่วยเหลือให้ออกมาจากสถานที่ที่ปลอดภัย

5. คำว่า "recover"

 • ตัวอย่าง: The search team recovered the bodies of the missing hikers. (ทีมค้นหา พบ ศพของนักเดินป่าที่หายตัวไป)
 • ความหมาย: หาพบหรือกู้คืนสิ่งของที่สูญหาย

6. คำว่า "salvage"  /´แซลวิจ/

 • ตัวอย่าง: The firefighters were able to salvage some of the belongings from the burned house. (นักดับเพลิงสามารถ กู้ บางส่วนของข้าวของจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ได้)
 • ความหมาย: กู้สิ่งของที่เสียหายจากอันตราย

7. คำว่า "aid"

 • ตัวอย่าง: The volunteers aided the victims of the flood. (อาสาสมัคร ช่วยเหลือ เหยื่อน้ำท่วม)
 • ความหมาย: ให้ความช่วยเหลือ

8. คำว่า "assist"

 • ตัวอย่าง: The police assisted the firefighters in rescuing the people from the car accident. (ตำรวจ ช่วยเหลือ นักดับเพลิงในการช่วยเหลือผู้คนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์)
 • ความหมาย: ช่วยเหลือ

9. คำว่า "help"

 • ตัวอย่าง: Can you help me carry this heavy box? (คุณช่วย ช่วย ฉันยกกล่องหนักๆ นี้หน่อยได้ไหม?)
 • ความหมาย: ให้ความช่วยเหลือ

10. คำว่า "support"

 • ตัวอย่าง: The community supported the family after the loss of their home in the fire. (ชุมชน ให้การสนับสนุน ครอบครัวหลังจากสูญเสียบ้านจากไฟไหม้)
 • ความหมาย: ให้ความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: คำ synonym เหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกับ "rescue" แต่ความหมายที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค

ตัวอย่างเพิ่มเติม:

 • The lifeguards rescued the drowning swimmer. (ยามน้ำ ช่วยชีวิต นักว่ายน้ำที่จมน้ำ)
 • The heroes rescued the hostages from the kidnappers. (วีรบุรุษ ช่วยเหลือ ตัวประกันจากผู้ลักพาตัว)
 • The firefighters rescued the cat from the tree. (นักดับเพลิง ช่วยเหลือ แมวจากต้นไม้)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!