Apple vision Pro

Apple vision Pro
Photo by Igor Omilaev / Unsplash

0:00
/12:17

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมจากวิดีโอแนะนำ Apple Vision Pro

1. เกี่ยวกับตัวเครื่องและการใช้งาน

 • "ใส่ Vision Pro เข้ากับศีรษะของคุณและปรับสายรัดให้พอดี" (Put the Vision Pro on your head and adjust the straps for a comfortable fit.)
 • "บีบและดึงนิ้วของคุณเพื่อขยายหรือย่อขนาดภาพ" (Pinch and pull your fingers to zoom in or out of an image.)
 • "เลื่อนนิ้วของคุณบนแถบควบคุมเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง" (Slide your finger on the control bar to change the volume.)
 • "แตะนิ้วของคุณบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือก" (Tap your finger on the screen to select an option.)

2. เกี่ยวกับฟีเจอร์และประสบการณ์

 • "เปิดใช้งาน Spatial Audio เพื่อสัมผัสเสียงสามมิติที่สมจริง" (Enable Spatial Audio to experience immersive 3D sound.)
 • "ใช้ Digital Crown เพื่อควบคุมการซูมและเลื่อน" (Use the Digital Crown to control zoom and scroll.)
 • "เชื่อมต่อ Vision Pro กับ Mac ของคุณเพื่อขยายหน้าจอของคุณ" (Connect Vision Pro to your Mac to extend your display.)
 • "เข้าร่วมการประชุม FaceTime กับเพื่อนของคุณในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง" (Join a FaceTime call with your friends in a virtual environment.)

3. เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและเกม

 • "ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน จาก App Store เพื่อใช้งาน Vision Pro" (Download apps from the App Store to use with Vision Pro.)
 • "เล่นเกม ที่ออกแบบมาสำหรับ Vision Pro เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่สมจริง" (Play games designed for Vision Pro to experience immersive gameplay.)
 • "ใช้ Vision Pro สำหรับการทำงาน เช่น การออกแบบ 3D หรือการเขียนโค้ด" (Use Vision Pro for work tasks such as 3D design or coding.)
 • "เรียนรู้ทักษะใหม่ ผ่านแอปพลิเคชันการศึกษาบน Vision Pro" (Learn new skills through educational apps on Vision Pro.)

4. ตัวอย่างประโยคจากวิดีโอ

 • "โอ้โห เจ๋งมาก!" (Wow, this is amazing!)
 • "นี่มันเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกอีกโลกเลย" (It's like being in another world!)
 • "ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลย" (I've never seen anything like this before!)
 • "มันใช้งานง่ายมาก" (This is so easy to use!)
 • "ฉันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในอนาคต" (I feel like I'm in the future!)

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

1. การใช้งานทั่วไป

 • "I can use Vision Pro to check my email, browse the web, and watch movies." (ฉันสามารถใช้ Vision Pro เพื่อดูอีเมล ท่องเว็บ และดูหนังได้)
 • "I can use my hands to control the interface, or I can use my voice." (ฉันสามารถใช้มือควบคุมอินเทอร์เฟซ หรือใช้เสียงก็ได้)
 • "I can multitask easily by opening multiple windows at once." (ฉันสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างง่ายดายโดยเปิดหลายหน้าต่างพร้อมกัน)

2. การทำงาน

 • "I can use Vision Pro to collaborate with colleagues on projects." (ฉันสามารถใช้ Vision Pro เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในโครงการต่างๆ ได้)
 • "I can use it to attend virtual meetings and presentations." (ฉันสามารถใช้มันเพื่อเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอแบบเสมือนจริงได้)
 • "I can use it to brainstorm ideas and create prototypes." (ฉันสามารถใช้มันเพื่อระดมความคิดและสร้างต้นแบบได้)

3. การศึกษา

 • "I can use Vision Pro to learn about different subjects in an immersive way." (ฉันสามารถใช้ Vision Pro เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ ในแบบที่ดื่มด่ำ)
 • "I can take virtual field trips and explore historical sites." (ฉันสามารถเดินทางทัศนศึกษาเสมือนจริงและสำรวจสถานที่ทางประวัติศาสตร์ได้)
 • "I can use it to collaborate with classmates on projects." (ฉันสามารถใช้มันเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นในโครงการต่างๆ ได้)

4. ความบันเทิง

 • "I can use Vision Pro to play games, watch movies, and listen to music." (ฉันสามารถใช้ Vision Pro เพื่อเล่นเกม ดูหนัง และฟังเพลงได้)
 • "I can use it to connect with friends and family in a more immersive way." (ฉันสามารถใช้มันเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวในแบบที่ดื่มด่ำมากขึ้น)
 • "I can use it to create my own content, such as videos and photos." (ฉันสามารถใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาของตัวเอง เช่น วิดีโอและรูปภาพ)

5. ประโยคอื่นๆ

 • "Vision Pro is still under development, but it has the potential to change the way we live, work, and learn." (Vision Pro ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิต ทำงาน และเรียนรู้)
 • "It is an exciting time to be involved in the development of this technology." (นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้)
 • "I can't wait to see what the future holds for Vision Pro." (ฉันอดใจรอไม่ไหวที่จะเห็นอนาคตของ Vision Pro)

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!