season (v) - mini dic

season (v) - mini dic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

คำว่า "season" หมายถึงการเติมเครื่องปรุงรสลงไปในอาหาร เพื่อให้มีรสชาติที่เข้มข้นและเพิ่มความอร่อยให้กับอาหาร การเติมเครื่องปรุงรสที่นิยมใช้มากที่สุดคือเกลือและพริกไทยดำ แต่ยังมีเครื่องปรุงรสอื่นๆ เช่น น้ำปลา ซอสปรุงรส เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
audio-thumbnail
Season
0:00
/0:44
Don't forget to season the soup with salt and pepper before serving. (อย่าลืมปรุงรสซุปด้วยเกลือและพริกไทยก่อนเสิร์ฟ)
The chef seasoned the steak with a special blend of spices. (เชฟปรุงรสสเต็กด้วยเครื่องเทศสูตรพิเศษ)
I like to season my pasta with garlic and olive oil. (ฉันชอบปรุงรสพาสต้าด้วยกระเทียมและน้ำมันมะกอก)
audio-thumbnail
Synonym flavor
0:00
/0:08

คำเหมือน คำต่าง

💡
คำเหมือน คำต่าง

Synonym: flavor, spice, add taste

Antonym: unseasoned, plain, tasteless

Word family:

💡
Word family:
  • Season (verb) เติมเครื่องปรุงรส
  • Seasoning (noun) เครื่องปรุงรส

Seasoned (adjective) เติมเครื่องปรุงรสแล้ว, มีประสบการณ์

audio-thumbnail
Seasoned
0:00
/0:24

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
The chef seasoned the dish with just the right amount of salt and pepper.เชฟปรุงรสอาหารด้วยเกลือและพริกไทยในปริมาณที่เหมาะสม                                                                                                        
She is a seasoned traveler who has visited over 30 countries.  เธอเป็นนักเดินทางผู้ช่ำชองที่เดินทางไปเยือนมาแล้วกว่า 30 ประเทศ
As a seasoned musician, he was able to improvise on the spot during the live performance. ในฐานะนักดนตรีที่ช่ำชอง เขาสามารถด้นสดได้ทันทีในระหว่างการแสดงสด
The seasoned athlete knew exactly how to pace himself during the  marathon. นักกีฬาผู้ช่ำชองรู้จังหวะก้าวตัวเองในระหว่างการวิ่งมาราธอน
He was a seasoned veteran of the company, having worked there for over 20 years. เขาเป็นผู้มีประสบการที่ช่ำชองของบริษัท โดยทำงานที่นั่นมากว่า 20 ปี

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!