intolerant -Minidic

intolerant -Minidic
💡
Minin dic คือ ดิกชั่นนารีฉบับย่อเพื่อให้ผู้เข้ามาในเว็บได้รู้คำศัพท์คำนี้อย่างคร่าวๆ 

คำว่า intolerant เมื่อใช้ในบริบทของแพ้อาหาร มักมีความหมายว่า สภาวะที่ร่างกายไม่สามารถย่อยและดูดซึมสารอาหารบางชนิดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรืออาการทางเดินอาหาร อาจเกิดอาการปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย หรืออาจมีผื่นแดงบริเวณผิวหนัง เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค:

💡
ตัวอย่างประโยค:
audio-thumbnail
Intolerant
0:00
/0:52
I'm lactose intolerant, so I can't have any milk or cheese. (ฉันแพ้แลคโตส ดังนั้นฉันไม่สามารถทานนมหรือชีสได้)
He is gluten intolerant and has to avoid eating bread or pasta. (เขาแพ้กลูเต็นและต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานขนมปังหรือพาสต้า)
Some people are intolerant to certain types of seafood, such as shellfish or shrimp. (บางคนแพ้อาหารทะเลบางชนิด เช่น หอย หรือกุ้ง)

คำเหมือน คำต่าง

💡
คำเหมือน คำต่าง
Synonyms: sensitive, allergic
Antonyms: tolerant, immune

💡
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ในบทเรียน

 1. Lactose intolerant (แพ้อาหารที่มีแลคโตส) - Adjective: Unable to digest foods containing lactose.
 2. Milk (นม) - Noun: A white liquid produced by mammals for nourishing their young.
 3. Cheese (ชีส) - Noun: A dairy product made from milk curds.
 4. Gluten intolerant (แพ้อาหารที่มีกลูเตน) - Adjective: Unable to tolerate foods containing gluten.
 5. Avoid (หลีกเลี่ยง) - Verb: To stay away from or not engage in something.
 6. Eating (การรับประทาน) - Noun: The act of consuming food.
 7. Bread (ขนมปัง) - Noun: A staple food made from baked dough.
 8. Pasta (พาสต้า) - Noun: A type of food made from flour, water, and sometimes eggs.
 9. Seafood (อาหารทะเล) - Noun: Edible creatures from the sea.
 10. Certain types (ชนิดบางชนิด) - Noun: Specific categories.
 11. Shellfish (หอย) - Noun: Aquatic animals with shells, such as clams, mussels, and oysters.
 12. Shrimp (กุ้ง) - Noun: Small, edible crustaceans.
 13. People (ผู้คนคน) - Noun: Individuals, human beings.

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!