Staying Healthy During the Summer Months

Staying Healthy During the Summer Months
audio-thumbnail
Staying Healthy During the Summer Months
0:00
/175.56

รักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงฤดูร้อน

💡
บทความฝึกฟังระดับปานกลาง
💡
สวัสดีครับบทความนี้ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศร้อนนะครับจะมีคำแปลเป็นภาษาไทยใต้บทความภาษาอังกฤษเป็นระยะ ๆ ครับ แล้วก็จะมีไฟล์เสียงอยู่ด้านบนครับ ( สามารถฟังก่อนที่จะอ่านคำแปล. ) บทความนี้เป็นบทความฝึกฟังระดับปานกลาง คำศัพท์ในบทความนี้เป็นคำศัพท์ที่พื้นฐานทั่วไป
0:00
/4:16

Summer is a season that many people look forward to. With longer days, warmer weather, and plenty of outdoor activities, it's a time to have fun and enjoy life.

คำแปล ( CLICK )

ฤดูร้อนเป็นฤดูที่หลายคนตั้งตารอ ด้วยวันที่ยาวนานขึ้น อากาศที่อุ่นขึ้น และกิจกรรมกลางแจ้งมากมาย ถึงเวลาแล้วที่จะสนุกสนานและมีความสุขกับชีวิต

However, the hot and humid weather can also pose some health risks. In this article, we'll discuss some tips for staying healthy during the summer months.

คำแปล ( CLICK )

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่ร้อนและชื้นก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้เช่นกัน ในบทความนี้ เราจะพูดถึงเคล็ดลับในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงฤดูร้อน

Stay Hydrated

Staying hydrated is crucial during the summer months, especially if you're spending time outdoors. When the weather is hot, your body sweats more, and you lose fluids faster.

คำแปล ( CLICK )

การรักษาความชุ่มชื้นเป็นสิ่งสำคัญในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณใช้เวลากลางแจ้ง เมื่ออากาศร้อน ร่างกายจะขับเหงื่อมากขึ้น และสูญเสียของเหลวเร็วขึ้น

Drinking plenty of water and other fluids, such as sports drinks and coconut water, can help you stay hydrated and prevent dehydration. Avoid drinks that contain caffeine and alcohol as they can dehydrate you.

คำแปล ( CLICK )

การดื่มน้ำมากๆ และของเหลวอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำมะพร้าว สามารถช่วยให้คุณไม่ขาดน้ำและป้องกันภาวะขาดน้ำได้ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์เพราะอาจทำให้คุณขาดน้ำได้

Protect Your Skin

The sun's ultraviolet (UV) rays can damage your skin and cause sunburn, premature aging, and skin cancer. To protect your skin, wear protective clothing, such as long-sleeved shirts and wide-brimmed hats.

คำแปล ( CLICK )

ปกป้องผิวของคุณ

รังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ของดวงอาทิตย์สามารถทำลายผิวของคุณและทำให้เกิดผิวไหม้ แก่ก่อนวัย และมะเร็งผิวหนังได้ เพื่อปกป้องผิวของคุณ ให้สวมชุดป้องกัน เช่น เสื้อแขนยาวและหมวกปีกกว้าง

Apply sunscreen with an SPF of 30 or higher to all exposed skin, including your face, ears, and neck. Reapply sunscreen every two hours or more often if you're swimming or sweating.

คำแปล ( CLICK )

ทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF ตั้งแต่ 30 ขึ้นไปกับผิวที่สัมผัสทั้งหมด รวมทั้งใบหน้า หู และลำคอ ทาครีมกันแดดซ้ำทุกสองชั่วโมงหรือบ่อยกว่านั้นหากคุณว่ายน้ำหรือเหงื่อออก

Stay Cool

Staying cool is essential during the hot summer months, especially for those who are sensitive to heat.

คำแปล ( CLICK )

การรักษาความเย็นเป็นสิ่งสำคัญในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไวต่อความร้อน

Avoid spending too much time in the sun during peak hours, from 10 a.m. to 4 p.m. If you're outdoors, take frequent breaks in the shade or in air-conditioned areas. Use fans and air conditioners to stay cool indoors.

คำแปล ( CLICK )

หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดมากเกินไปในช่วงเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 16.00 น. หากคุณอยู่กลางแจ้ง ให้พักในที่ร่มหรือในพื้นที่ปรับอากาศบ่อยๆ ใช้พัดลมและเครื่องปรับอากาศเพื่อให้อากาศเย็นสบายภายในอาคาร

Eat Healthy

Eating healthy is important all year round, but it's especially important during the summer months when fresh fruits and vegetables are abundant.

คำแปล ( CLICK )

กินเพื่อสุขภาพ

การกินเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญตลอดทั้งปี แต่มีความสำคัญเป็นพิเศษในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีผักและผลไม้สดมากมาย

Eating a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean protein can help you maintain a healthy weight and prevent chronic diseases. Avoid eating heavy, high-fat meals that can make you feel sluggish and dehydrated.

คำแปล ( CLICK )

การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช และโปรตีนไม่ติดมันสามารถช่วยให้คุณรักษาน้ำหนักให้แข็งแรงและป้องกันโรคเรื้อรังได้ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักที่มีไขมันสูงซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเฉื่อยชาและขาดน้ำ

Exercise Safely

Exercise is an important part of a healthy lifestyle, but it's important to do it safely during the summer months.

คำแปล ( CLICK )

ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

การออกกำลังกายเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี แต่สิ่งสำคัญคือต้องออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูร้อน

Avoid exercising outdoors during peak hours when the weather is the hottest. Wear light-colored, loose-fitting clothing and comfortable shoes. Drink plenty of fluids before, during, and after exercise to stay hydrated.

คำแปล ( CLICK )

หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงเวลาเร่งด่วนที่อากาศร้อนที่สุด สวมเสื้อผ้าหลวมๆ สีอ่อน และรองเท้าที่ใส่สบาย ดื่มน้ำมากๆ ก่อน ระหว่าง และหลังออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายไม่ขาดน้ำ

In conclusion, the summer months can be a fun and enjoyable time, but it's important to stay healthy and safe. By following these tips, you can enjoy all that summer has to offer while taking care of your health. Remember to stay hydrated, protect your skin, stay cool, eat healthy, and exercise safely.

คำแปล ( CLICK )

โดยสรุปแล้ว ฤดูร้อนอาจเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานและสนุกสนาน แต่การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญ เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับฤดูร้อนที่มีให้ในขณะที่ดูแลสุขภาพของคุณ อย่าลืมรักษาความชุ่มชื้น ปกป้องผิว ทำตัวให้เย็น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายอย่างปลอดภัย

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!