มากมาย

มากมาย
audio-thumbnail
Multitude Synonym
0:00
/194.040983

ตัวอย่างคำที่แปลว่ามาก ( คำนาม ) Click

Multitude:

 • The multitude of options available can be overwhelming. ตัวเลือกที่มีอยู่มากมายอาจล้นหลาม
 • The multitude of people in attendance made it difficult to find a seat.ผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมงานทำให้ยากที่จะหาที่นั่ง

A large/great number/quantity:

 • A large number of people attended the event. ผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 • There was a great quantity of food at the buffet. มีอาหารบุฟเฟ่ต์จำนวนมาก

A lot:

 • There is a lot of traffic on the highway during rush hour.การจราจรบนทางหลวงมีปริมาณมากในช่วงเวลาเร่งด่วน
 • A lot of effort went into planning the event. มีความพยายามอย่างมากในการวางแผนงาน

Scores:

 • Scores of people lined up to buy tickets for the concert. คนเข้าแถวซื้อบัตรคอนเสิร์ตกันเพียบ
 • The storm caused scores of trees to fall down. พายุทำให้ต้นไม้หักโค่นหลายต้น

Quantities:

 • The store has large quantities of fresh produce available. ทางร้านมีวัตถุดิบสดใหม่จำหน่ายจำนวนมาก
 • The recipe calls for specific quantities of each ingredient.สูตรนี้ต้องใช้ปริมาณเฉพาะของส่วนผสมแต่ละอย่าง

Mass:

 • A mass of people gathered in the town square to protest. ผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อประท้วง
 • The landslide caused a mass of dirt and rocks to fall onto the road.ดินถล่มทำให้ดินและหินจำนวนมากร่วงลงมาบนถนน

Crowd:

 • The crowd cheered as the team scored the winning goal. ฝูงชนโห่ร้องเมื่อทีมทำประตูชัย
 • The concert drew a large crowd of fans. คอนเสิร์ตนี้ดึงดูดแฟนเพลงจำนวนมาก

Throng:

 • A throng of shoppers filled the mall on Black Friday. บรรดานักช้อปเต็มห้างในวัน Black Friday
 • The parade was led by a throng of marching bands. ขบวนพาเหรดนำโดยฝูงชนของวงโยธวาทิต

Host:

 • The hotel can accommodate a host of guests for the conference. โรงแรมสามารถรองรับแขกจำนวนมากสำหรับการประชุม
 • The host of the party greeted each guest as they arrived. เจ้าภาพของงานเลี้ยงทักทายแขกทุกคนเมื่อพวกเขามาถึง

Droves:

 • The store had a sale and customers came in droves to take advantage of the discounts. ร้านค้ามีการขายและลูกค้าเข้ามามากมายเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนลด
 • The migration of wildebeests is a spectacle as droves of them cross the plains. การอพยพของwildebeests เป็นภาพที่น่าประทับใจเมื่อฝูงwildebeests ข้ามที่ราบ

Horde:

 • A horde of tourists descended upon the small town, overwhelming the locals. ฝูงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลมายังเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ทำให้ผู้คนในท้องถิ่นล้นหลาม
 • The horde of zombies in the movie was terrifying. ฝูงซอมบี้ในภาพยนตร์น่ากลัวมาก

Army:

 • The army of ants marched across the sidewalk. กองทัพมดเดินขวักไขว่บนทางเท้า
 • The army of volunteers worked tirelessly to clean up the park. กองทัพอาสาสมัครทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อทำความสะอาดสวนสาธารณะ

Legion:

 • The legion of fans at the concert was impressive. แฟน ๆ มากมายในคอนเสิร์ตนั้นน่าประทับใจ
 • The legion of soldiers marched in formation. กองทหารเดินเป็นขบวน

Sea:

 • The sea of people at the festival was a sight to behold. ทะเลมนุษย์ในงานเทศกาลเป็นภาพที่น่าจับตามอง
 • The sea of cars on the highway stretched for miles. ทะเลรถยนต์บนทางหลวงทอดยาวหลายไมล์

Swarm:

 • A swarm of bees buzzed around the flowers in the garden. ฝูงผึ้งบินวนรอบดอกไม้ในสวน
 • The swarm of locusts destroyed the crops in the field. ฝูงตั๊กแตนทำลายพืชผลในนา

These examples demonstrate the various ways in which words can be used to describe large amounts or numbers of things, from a multitude of options to a swarm of bees. Whether it's a host of guests at a conference or a sea of people at a festival, these words help to convey the idea of abundance and plenty.

audio-thumbnail
Innumerable
0:00
/167.352

ตัวอย่างคำว่ามาก ( คำคุณศัพท์ ) Click

Innumerable:

 • There are innumerable stars in the sky. มีดวงดาวนับไม่ถ้วนบนท้องฟ้า
 • The number of grains of sand on the beach is innumerable. จำนวนเม็ดทรายบนชายหาดนับไม่ถ้วน

Countless:

 • There are countless ways to solve this problem. มีวิธีแก้ปัญหานี้มากมายนับไม่ถ้วน
 • The number of people who attended the concert was countless. จำนวนคนที่เข้าร่วมคอนเสิร์ตมีมากมายนับไม่ถ้วน

Infinite:

 • The universe is believed to be infinite. จักรวาลเชื่อว่าไม่มีที่สิ้นสุด
 • The possibilities for this project are infinite. ความเป็นไปได้สำหรับโครงการนี้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด

Numberless:

 • The number of species on Earth is numberless. จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิตบนโลกนั้นนับไม่ถ้วน
 • The number of books in the library is numberless. หนังสือในห้องสมุดมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน

Unlimited:

 • The amount of data you can store on the cloud is unlimited. จำนวนข้อมูลที่คุณสามารถจัดเก็บบนคลาวด์นั้นไม่จำกัด
 • The potential for growth in this industry is unlimited. ศักยภาพในการเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ไม่มีขีดจำกัด

Untold:

 • The untold story of this historical event is finally being revealed.ในที่สุดเรื่องราวที่บอกเล่าไม่ได้ของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นี้ก็ถูกเปิดเผยในที่สุด
 • The untold suffering of the victims is heartbreaking. ความทุกข์ทรมานที่เหนือพรรณา ( มากมาย ) ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนั้นช่างน่าสะเทือนใจ

Limitless:

 • The potential for human achievement is limitless.ศักยภาพในการบรรลุผลสำเร็จของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัด
 • The number of ways to use this technology is limitless.จำนวนวิธีในการใช้เทคโนโลยีนี้ไม่มีขีดจำกัด

Unnumbered:

 • The unnumbered pages of this book make it difficult to find what you're looking for. หน้าที่ไม่มีเลขของหนังสือเล่มนี้ทำให้ยากต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
 • The unnumbered guests at the party made it hard to keep track of everyone. แขกที่มากมายในงานปาร์ตี้ทำให้ยากที่จะติดตามทุกคน

Immeasurable:

 • The impact of this discovery on science is immeasurable. ผลกระทบของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นี้มากมายนับไม่ถ้วน
 • The love between a parent and child is immeasurable. ความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกมีมากมายนับไม่ถ้วน

Multitudinous:

 • The multitudinous stars in the sky are a beautiful sight. ดวงดาวมากมายบนท้องฟ้าเป็นภาพที่สวยงาม
 • The multitudinous options for this project are overwhelming. ตัวเลือกมากมายสำหรับโครงการนี้มีมากมาย

Numerous:

 • There are numerous benefits to regular exercise. การออกกำลังกายเป็นประจำมีประโยชน์มากมาย
 • The number of people who attended the conference was numerous. จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมมีมากมาย

Manifold:

 • The manifold uses of this product make it a great investment. การใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างหลากหลายทำให้เป็นการ ลงทุนที่ยอดเยี่ยม
 • The manifold challenges of this project require a creative approach. ความท้าทายมากมายของโครงการนี้ต้องการแนวทางที่สร้างสรรค์

Multiple:

 • The multiple meanings of this word can be confusing. ความหมายที่หลากหลายของคำนี้อาจทำให้สับสนได้
 • The multiple steps in this process require careful attention. กระบวนการนี้ต้องการความเอาใจใส่อย่างรอบคอบ

Legion:

 • The legion of fans at the concert was impressive. แฟน ๆ มากมายในคอนเสิร์ตนั้นน่าประทับใจ
 • The legion of soldiers marched in formation. กองทหารเดินเป็นขบวน

Several:

 • There are several options for dinner tonight. อาหารเย็นคืนนี้มีหลายตัวเลือก
 • The project has several stages that need to be completed. โครงการมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำให้เสร็จ

Many:

 • Many people enjoy hiking in the mountains. หลายคนชอบไปเดินภูเขา
 • There are many reasons to pursue a higher education. มีเหตุผลมากมายในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

Various:

 • The store offers various types of produce. ทางร้านมีสินค้าหลาก
 • The project requires various skills and expertise. โครงการต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญต่างๆ

Sundry:

 • The sundry items in the store include everything from clothing to electronics. ของจิปาถะในร้านมีตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • The sundry tasks on the to-do list need to be completed before the end of the day. งานจิปาถะในรายการสิ่งที่ต้องทำต้องทำให้เสร็จก่อนสิ้นวัน

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!