Verb-ing

Verb-ing
Photo by Fang-Wei Lin / Unsplash

On this page

กริยาที่ตามด้วย Verb-ing (กริยาเติม -ing)

กริยาภาษาอังกฤษจำนวนมากสามารถตามด้วย Verb-ing (กริยาเติม -ing) ซึ่งทำหน้าที่เป็น กรรม (object) ของกริยา

💡
ตัวอย่างกริยาที่ตามด้วย Verb-ing

ตัวอย่างกริยาที่ตามด้วย Verb-ing

 • ชอบ (like): I like reading books. (ฉันชอบอ่านหนังสือ)
 • รัก (love): She loves dancing. (เธอชอบเต้นรำ)
 • เกลียด (hate): I hate waiting in line. (ฉันเกลียดการต่อแถว)
 • เบื่อ (bored): I'm bored with watching TV. (ฉันเบื่อกับการดูทีวี)
 • สนใจ (interested): Are you interested in learning English? (คุณสนใจการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่)
 • จำเป็น (need): I need to finish my homework. (ฉันต้องทำงานบ้านให้เสร็จ)
 • ลืม (forget): I forgot to lock the door. (ฉันลืมล็อกประตู)
 • หยุด (stop): Please stop talking. (กรุณาหยุดพูด)
 • เริ่ม (start): I started learning Spanish last year. (ฉันเริ่มเรียนรู้ภาษาสเปนเมื่อปีที่แล้ว)
 • ใช้เวลา (spend): I spent two hours studying. (ฉันใช้เวลาสองชั่วโมงในการศึกษา)
💡
กริยาอื่นๆ

กริยาอื่นๆ

 • enjoy, prefer, consider, imagine, practice, avoid, risk, involve, suggest, recommend, depend on, rely on, insist on, look forward to, be used to, get used to, be accustomed to, be addicted to, be grateful for, be proud of, be sorry for, apologize for, etc.

ตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม

 • I enjoy listening to music. (ฉันชอบฟังเพลง)
 • She prefers cooking to cleaning. (เธอชอบทำอาหารมากกว่าการทำความสะอาด)
 • I'm considering taking a cooking class. (ฉันกำลังคิดที่จะเรียนทำอาหาร)
 • Can you imagine living on a deserted island? (คุณลองจินตนาการดูสิว่าการใช้ชีวิตบนเกาะร้างจะเป็นอย่างไร)
 • I practice playing the piano every day. (ฉันฝึกเล่นเปียโนทุกวัน)
 • I avoid going to the dentist. (ฉันหลีกเลี่ยงการไปหาหมอฟัน)
 • I risk getting lost if I don't follow the map. (ฉันเสี่ยงที่จะหลงทางถ้าฉันไม่ตามแผนที่)
 • This project involves working long hours. (โครงการนี้ต้องทำงานหลายชั่วโมง)
 • She suggested going to the park. (เธอแนะนำให้ไปสวนสาธารณะ)
 • I recommend reading this book. (ฉันแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้)
 • He insists on paying the bill. (เขายืนกรานที่จะจ่ายบิล)
 • I'm looking forward to seeing you tomorrow. (ฉันตั้งตารอที่จะได้เจอคุณพรุ่งนี้)
 • I'm used to waking up early. (ฉันคุ้นเคยกับการตื่นเช้า)
 • She's not used to eating spicy food. (เธอไม่คุ้นเคยกับการกินอาหารเผ็ด)
 • I'm addicted to watching Netflix. (ฉันติดการดู Netflix)
 • I'm sorry for my mistake. (ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉัน)
 • I apologize for being late. (ฉันขอโทษที่มาสาย)

💡
ตัวอย่างเพิ่มเติม

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

enjoy, prefer, consider, imagine, practice, avoid, risk, involve, suggest, recommend

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อม Verb-ing

enjoy (ชอบ)

 • I enjoy reading books. (ฉันชอบอ่านหนังสือ)
 • She enjoys cooking. (เธอชอบทำอาหาร)
 • They enjoy watching movies. (พวกเขาชอบดูหนัง)

prefer (ชอบมากกว่า)

 • I prefer coffee to tea. (ฉันชอบกาแฟมากกว่าชา)
 • She prefers staying at home to going out. (เธอชอบอยู่บ้านมากกว่าการออกไปข้างนอก)
 • They prefer traveling to relaxing on the beach. (พวกเขาชอบการท่องเที่ยวมากกว่าการพักผ่อนบนชายหาด)

consider (พิจารณา)

 • I'm considering taking a cooking class. (ฉันกำลังพิจารณาที่จะเรียนทำอาหาร)
 • She's considering buying a new car. (เธอกำลังพิจารณาที่จะซื้อรถใหม่)
 • They're considering moving to another city. (พวกเขากำลังพิจารณาที่จะย้ายไปยังเมืองอื่น)

imagine (จินตนาการ)

 • Can you imagine living on a deserted island? (คุณลองจินตนาการดูสิว่าการใช้ชีวิตบนเกาะร้างจะเป็นอย่างไร)
 • I can't imagine not having a mobile phone. (ฉันจินตนาการไม่ออกว่าจะไม่มีโทรศัพท์มือถือได้อย่างไร)
 • She imagines one day traveling to all the continents in the world. (เธอจินตนาการว่าสักวันจะได้เดินทางไปยังทวีปต่างๆ ทั่วโลก)

practice (ฝึกฝน)

 • I practice playing the piano every day. (ฉันฝึกเล่นเปียโนทุกวัน)
 • She practices her English every chance she gets. (เธอฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกโอกาสที่เธอมี)
 • They practice yoga together on weekends. (พวกเขาฝึกโยคะด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์)

avoid (หลีกเลี่ยง)

 • I avoid going to the dentist. (ฉันหลีกเลี่ยงการไปหาหมอฟัน)
 • She avoids eating unhealthy food. (เธอหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ)
 • They avoid arguing with each other. (พวกเขาหลีกเลี่ยงการทะเลาะกัน)

risk (เสี่ยง)

 • I risk getting lost if I don't follow the map. (ฉันเสี่ยงที่จะหลงทางถ้าฉันไม่ตามแผนที่)
 • She risks her job if she doesn't finish her project on time. (เธอเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกจากงานถ้าเธอไม่ทำงานให้เสร็จตามกำหนด)
 • They risk their lives to save others. (พวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น)

involve (เกี่ยวข้อง)

 • This project involves working long hours. (โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการทำงานหลายชั่วโมง)
 • Volunteering involves helping others without expecting anything in return. (การเป็นอาสาสมัครเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน)
 • Participating in a sport involves regular exercise and training. (การมีส่วนร่วมในกีฬาเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายและฝึกซ้อมเป็นประจำ)

mean (หมายถึง)

 • I mean no harm. (ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้าย)
 • What do you mean by that? (คุณหมายถึงอะไร)
 • Her words mean a lot to me. (คำพูดของเธอมีความหมายกับฉันมาก)

suggest (แนะนำ)

 • She suggested going to the park. (เธอแนะนำให้ไปสวนสาธารณะ)
 • I suggest you take a taxi. (ฉันแนะนำให้คุณนั่งแท็กซี่)
 • He suggested we meet for lunch tomorrow. (เขาแนะนำให้เราเจอกันตอนเที่ยงพรุ่งนี้)

recommend (แนะนำ)

 • I recommend reading this book. (ฉันแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้)

🔮 รายละเอียดเพิ่มเติม (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click


ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษพร้อม Verb-ing

insist on (ยืนกราน)

 • He insists on paying the bill. (เขายืนกรานที่จะจ่ายบิล)
 • She insists on leaving early. (เธอยืนกรานที่จะออกเดินทางเร็ว)
 • They insist on doing things their own way. (พวกเขายืนกรานที่จะทำสิ่งต่างๆ ในแบบของตัวเอง)

be used to (คุ้นเคย)

 • I'm used to waking up early. (ฉันคุ้นเคยกับการตื่นเช้า)
 • She's used to living in a big city. (เธอคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่)
 • They're used to eating spicy food. (พวกเขาคุ้นเคยกับการกินอาหารเผ็ด)

get used to (เริ่มคุ้นเคย)

 • I'm getting used to the new software. (ฉันเริ่มคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่)
 • She's getting used to the noise of the city. (เธอเริ่มคุ้นเคยกับเสียงรบกวนของเมือง)
 • They're getting used to living in a new country. (พวกเขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในประเทศใหม่)

be accustomed to (คุ้นเคย)

 • I'm accustomed to working long hours. (ฉันคุ้นเคยกับการทำงานหลายชั่วโมง)
 • She's accustomed to traveling for business. (เธอคุ้นเคยกับการเดินทางเพื่อธุรกิจ)
 • They're accustomed to living a simple life. (พวกเขาคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตเรียบง่าย)

be addicted to (ติด)

 • I'm addicted to watching Netflix. (ฉันติดการดู Netflix)
 • She's addicted to social media. (เธอติดโซเชียลมีเดีย)
 • They're addicted to playing video games. (พวกเขาติดการเล่นวิดีโอเกม)

be grateful for (รู้สึกขอบคุณ)

 • I'm grateful for your help. (ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ)
 • She's grateful for her education. (เธอรู้สึกขอบคุณสำหรับการศึกษาของเธอ)
 • They're grateful for their good health. (พวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับสุขภาพที่ดีของพวกเขา)

be proud of (ภูมิใจ)

 • I'm proud of my son. (ฉันภูมิใจในลูกชายของฉัน)
 • She's proud of her accomplishments. (เธอภูมิใจในผลงานของเธอ)
 • They're proud of their country. (พวกเขาภูมิใจในประเทศของพวกเขา)

be sorry for (ขอโทษ)

 • I'm sorry for my mistake. (ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดของฉัน)
 • She's sorry for being late. (เธอขอโทษที่มาสาย)

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!