ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ

0:00
/0:24

ฟัง VDO โดยไม่ต้องอ่าน Script แล้วพยายามเดาความหมาย หลังจากนั้นฟังอีกครั้งโดยดู Script ไปด้วย

Congratulations on your success in winning the competition, you worked really hard. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณในการชนะการแข่งขัน คุณทำงานหนักมาก

  • Congratulations on your success in launching your new business, I wish you all the best from now on. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ขอให้คุณประสบแต่สิ่งดีๆ ต่อจากนี้ไป
  • Congratulations on your success in getting promoted. You really deserve the recognition. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลื่อนตำแหน่ง คุณสมควรได้รับการยอมรับจริงๆ
  • Congratulations on your success in the elections. I know you'll do a great job representing us. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณในการเลือกตั้ง ฉันรู้ว่าคุณจะทำหน้าที่แทนเราได้ดีมาก

ฟังเสียง ดู Script แล้วอ่านตาม

audio-thumbnail
Congratulations 1
0:00
/47.472
  • Congratulations on your success in winning the competition, you worked really hard. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณในการชนะการแข่งขัน คุณทำงานหนักมาก
  • Congratulations on your success in launching your new business, I wish you all the best from now on. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ขอให้คุณประสบแต่สิ่งดีๆ ต่อจากนี้ไป
  • Congratulations on your success in getting promoted. You really deserve the recognition. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการเลื่อนตำแหน่ง คุณสมควรได้รับการยอมรับจริงๆ
  • Congratulations on your success in the elections. I know you'll do a great job representing us. ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณในการเลือกตั้ง ฉันรู้ว่าคุณจะทำหน้าที่แทนเราได้ดีมาก

Subscribe to THESKILL newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!