Soy milk

Soy milk

0:00
/0:37
audio-thumbnail
SOY MILK1
0:00
/152.904
💡
วิดีโออธิบายการใช้งาน
0:00
/9:21

🔮 Soy milk is a great alternative for people who are lactose intolerant or have a milk allergy. นมถั่วเหลืองเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ทนต่อแล็กโทส ( ไม่มีน้ำย่อยย่อย Lactose หรือระบบย่อยไม่ดี ) หรือมีอาการแพ้นม
🔮 It contains no lactose or milk proteins that can cause digestive discomfort. นมถั่วเหลืองไม่มีแลคโตสหรือโปรตีนจากนมที่สามารถทำให้ระบบทางเดินอาหารรู้สึกไม่สบาย)
🔮 Soy milk is a rich source of protein, vitamins, and minerals. นมถั่วเหลืองเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆอย่างอุดมสมบูรณ์
🔮 It is also low in saturated fat and cholesterol, which makes it a healthier alternative to dairy milk. นอกจากนี้ยังมีไขมันอิ่มตัวน้อยและไม่มีคอเลสเตอรอลซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่านมวัว
🔮 Drinking soy milk can help lower the risk of heart disease, diabetes, and certain cancers. การดื่มนมถั่วเหลืองสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็งบางชนิด
🔮 The isoflavones in soy milk can improve cholesterol levels and reduce inflammation in the body. ไอโซฟลาโวนในนมถั่วเหลืองสามารถปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลและลดอักเสบในร่างกายได้
💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ( Click เพื่อขยาย )

alternative (ออล´เทอเนอะทิว) -> ทางเลือกที่แตกต่าง (คำนาม)

intolerant (อิน´ทอเลอะเรินท์) -> ไม่ทน, ไม่ยอมรับ, ไม่สามารถรับได้ , แพ้ -เช่นแพ้นม (คุณศัพท์)

allergy (แอเลอะจิ) -> ภูมิแพ้ (คำนาม)

digestive (ได-เจส-ทีฟ) -> เกี่ยวกับกระบวนการย่อยอาหาร (คุณศัพท์)

discomfort (ดิซ-คัมเฟิท) -> ความไม่สบาย (คำนาม)

saturated (แซเฉอะเรทิด) -> อิ่มตัว (คุณศัพท์)

improve (อิม-พรูฟว์) -> ปรับปรุง (กริยา)

inflammation (อิน-แฟล์-เมชั่น) -> การอักเสบ (คำนาม)

that can cause digestive discomfort.
ที่สามารถทำให้ระบบทางเดินอาหารรู้สึกไม่สบาย

Soy milk is a rich source of protein, vitamins, and minerals.
นมถั่วเหลืองเป็นแหล่งของโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆอย่างอุดมสมบูรณ์

It is also low in saturated fat
นอกจากนี้ยังมีไขมันอิ่มตัวน้อย


Drinking soy milk can help lower the risk of heart disease, diabetes, and certain cancers.

การดื่มนมถั่วเหลืองสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็งบางชนิด

💡
Click ที่สี่เหลี่ยมด้านล่างเพื่อขยาย หรือ ย่อบทความ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 2 ( Click เพื่อขยาย )

🔮 intolerant ( adj )  เป็นคำคุณศัพท์ ความหมายหนึ่งแปลว่ากินบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เพราะแพ้สิ่งนั้นนั้น

ตัวอย่างเช่น "I am lactose intolerant and cannot consume dairy products without experiencing digestive issues." ฉันแพ้แลคโตสและไม่สามารถกินผลิตภัณฑ์จากนมได้โดยไม่ประสบปัญหาทางเดินอาหาร"

🔮 digestive ( adj ) เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ย่อยอาหาร

ตัวอย่างเช่น "Certain foods can aid in the digestive process and reduce discomfort, such as consuming more fiber and staying hydrated." "อาหารบางชนิดสามารถช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและลดความรู้สึกไม่สบายได้ เช่น การบริโภคไฟเบอร์ให้มากขึ้นและดื่มน้ำให้เพียงพอ"

🔮 discomfort. ( N , V ) เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาจะเป็นคำนามแปลว่าความอึดอัด ถ้าเป็นกริยาก็แปลว่าทำให้รู้สึกอึดอัดใจ

ตัวอย่างเช่น  "After sitting in the same position for hours, I began to feel discomfort in my back and needed to stretch." "หลังจากนั่งอยู่ในท่าเดิมหลายชั่วโมง ฉันเริ่มรู้สึกไม่สบายที่หลังและจำเป็นต้องยืดเส้นยืดสาย"

🔮 saturated ( ADJ ) ถ้าเติมอีดีเป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ที่เปียกโชกหรือจะใช้เป็นคำเปรียบเทียบก็ได้ แปลว่าซาบซึ้งหรืออิ่มเอิบไปด้วย หรือแปลว่าอิ่มตัวก็ได้.

ตัวอย่างเช่น

"Foods that are high in saturated fats, such as fried foods and processed snacks, can increase the risk of heart disease and other health issues." "อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง เช่น อาหารทอดและขนมแปรรูป สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้"

🔮 alternative ( ADJ , N ) ถ้าเป็นคำคุณศัพท์ก็แปลว่าที่ใช้แทนกันได้หรือที่เป็นทางเลือก แต่ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าตัวเลือกหรือทางเลือกก็ได้

ตัวอย่างเช่น "In addition to traditional medical treatments, some individuals may choose to explore alternative therapies such as acupuncture or herbal remedies." "นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์แบบดั้งเดิมแล้ว บางคนอาจเลือกที่จะสำรวจการรักษาทางเลือก เช่น การฝังเข็มหรือการรักษาด้วยสมุนไพร". ถ้าพูดถึงวงดนตรี alternative music ก็คือวงดนตรีทางเลือก

🔮 reduce ( V ) เป็นคำกริยาแปลว่าลดลง

ตัวอย่างเช่น "Regular exercise and a balanced diet can help reduce the risk of obesity and related health issues such as diabetes and high blood pressure." "การออกกำลังกายเป็นประจำและการรับประทานอาหารที่สมดุลสามารถช่วยลดความเสี่ยงของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง"

🔮 inflammation ( N ) เป็นคำนามแปลว่าการอักเสบหรือถ้าใช้เป็นคำเปรียบเทียบก็แปลว่าการมีอารมณ์รุนแรงก็ได้

ตัวอย่างเช่น "Eating a diet rich in fruits, vegetables, and omega-3 fatty acids can help reduce inflammation in the body and lower the risk of chronic diseases such as arthritis." "การรับประทานอาหารที่อุดมด้วยผัก ผลไม้ และกรดไขมันโอเมก้า 3 สามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบ"

💡
มาทดสอบคำศัพท์พื้นฐานกันครับโดยคลิกปุ่ม Play ด้านล่างครับ วิธีเล่นเกมโปรแกรมจะให้คำศัพท์มา ถ้ารู้ว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรให้กดปุ่มคำว่า FLIP ตัวโปรแกรมก็จะเฉลยคำศัพท์โดยการพลิก กระดาษมาอีกหน้าหนึ่ง ถ้าคำตอบที่คิดไว้ถูกต้อง ให้กดเครื่องหมายถูกถ้าคำตอบไม่ถูกต้องให้กดเครื่องหมายผิด

💡
เลือกคำที่ถูกด้านบนมาเติมในช่องว่างของประโยคให้ถูกต้อง

💡
จับคู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

💡
ทำแบบฝึกหัด

1. Which group of people can benefit from consuming soy milk?

 • a) People with lactose intolerance
 • b) People with a milk allergy
 • c) People with lactose intolerance or a milk allergy
 • d) People without any dietary restrictions

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

C

2. What does soy milk contain that can cause digestive discomfort?

 • a) Lactose
 • b) Milk proteins
 • c) Both lactose and milk proteins
 • d) Neither lactose nor milk proteins

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

C

3. Besides being a good alternative for those with dietary restrictions, what other benefits does soy milk offer?

 • a) High in saturated fat and cholesterol
 • b) Low in protein, vitamins, and minerals
 • c) Lowers the risk of heart disease, diabetes, and certain cancers
 • d) Increases inflammation in the body

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

C

4. How can consuming soy milk benefit cholesterol levels and inflammation?

 • a) By increasing cholesterol levels and inflammation
 • b) By decreasing cholesterol levels and inflammation
 • c) By having no effect on cholesterol levels and inflammation
 • d) By causing adverse effects on cholesterol levels and inflammation

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

B

💡
ทำแบบฝึกหัด True / False

1. Soy milk is not suitable for people with lactose intolerance or milk allergy.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - Soy milk is a great alternative for people who are lactose intolerant or have a milk allergy.

2. Soy milk contains lactose and milk proteins.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - Soy milk contains no lactose or milk proteins that can cause digestive discomfort.

3. Soy milk is a poor source of protein, vitamins, and minerals.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - Soy milk is a rich source of protein, vitamins, and minerals.

4. Soy milk is high in saturated fat and cholesterol.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - Soy milk is low in saturated fat and cholesterol, which makes it a healthier alternative to dairy milk.

5. Drinking soy milk can increase the risk of heart disease, diabetes, and certain cancers.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - Drinking soy milk can help lower the risk of heart disease, diabetes, and certain cancers.

6. The isoflavones in soy milk have no effect on cholesterol levels.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - The isoflavones in soy milk can improve cholesterol levels.

 • 7. The isoflavones in soy milk can cause inflammation in the body.

🔮 เฉลย (ย่อ - ขยาย ) ---- > Click

 • False - The isoflavones in soy milk can reduce inflammation in the body.

Subscribe to THESKILL1.COM newsletter and stay updated.

Don't miss anything. Get all the latest posts delivered straight to your inbox. It's free!
Great! Check your inbox and click the link to confirm your subscription.
Error! Please enter a valid email address!